Rectificatie: Geweigerde omgevingsvergunning

Dit item is verlopen op 21-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 21-03-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Verzonden op 30 januari 2019, Duinweg Midsland 70 te Midsland, tijdelijke woonvergunning, kenmerk 2018-FUMO-0030634.

In week 6 is dit bericht ten onrechte geplaatst onder het kopje ‘Verleende omgevingsvergunning’.