Rectificatie ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Dit item is verlopen op 01-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 01-08-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 28 februari 2019, Duinweg Hee 7 te Hee, aanvraag omgevingsvergunning strijdig gebruik i.v.m. muziekevenement Eilân van 12 - 15 september. Het college van B&W is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen onder kenmerk 2019-FUMO-0031991.

Tegen de ontwerpbeschikking kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.

Schriftelijke zienswijze kun u sturen naar het college van B&W gemeente Terschelling, Postbus 14, 8800 AA West-Terschelling. De ontwerpbeschikking ligt vanaf 26 juli 2019 zes weken ter inzage. Voor inlichtingen of het indienen van mondelinge zienswijzen neemt u contact op de FUMO, e-mail info@fumo.nl,  tel. 0566-75 03 00, bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou. In week 30 is ten onrechte het adres voor de schriftelijke zienswijzen niet genoemd.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.