Tarief toeristen-, watertoeristen- en forensenbelasting 2021

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 29-10-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

De gemeenteraad heeft op 21 oktober 2020 de volgende verordeningen vastgesteld:
- de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2021
- de Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2021
- de Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2021

Hierin is opgenomen dat met ingang van 1 januari 2021 het tarief van de toeristenbelasting € 1,78 per persoon (vanaf 4 jaar) per overnachting  zal zijn. Het tarief van de forensenbelasting zal met ingang van 1 januari 2021 € 247,42 per slaapplaats zijn, met een maximum van 5 slaapplaatsen.