Tijdelijke beleidsregel verruimde regels 2021 vanwege corona

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 04-03-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 februari 2021 een aantal tijdelijke beleidsmaatregelen vastgesteld waarin het gemeentelijke beleid op het gebied van horeca (waaronder terrassen), groepsaccommodaties, kamperen bij de boer en het innemen van standplaatsen wordt verruimd. Het college neemt deze maatregel vanwege de beperkingen die de Terschellinger economie ondervindt door de landelijke corona maatregelen. Het betreft een voortzetting van de in 2020 ingevoerde verruimingen.

Gelet op de spoedeisendheid en de motie die op 27 mei 2020 door de gemeenteraad is aangenomen, gaat de beleidsregel op 4 maart 2021 in en wordt ter inzage gelegd. Een ieder kan van 4 maart tot en met 15 april 2021 een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Terschelling, Postbus 10, 8880 AA West-Terschelling.

Deze tijdelijke beleidsregel geldt tot 8 november 2021 of tot eerder ingeval de coronamaatregelen c.q. de 1,5 meter samenleving niet meer opgelegd worden en houdt kortgezegd in dat:

  1. het kampeerseizoen van het kamperen bij de boer verlengd wordt t/m 8 november 2021 en er toegestaan wordt om aansluitend aan de hoofdtent maximaal 2 bijzet slaaptentjes te plaatsen
  2. voorschrift 1 van de exploitatievergunningen als volgt wordt gewijzigd: De vergunning geldt voor de exploitatie van een horecabedrijf
  3. het sluitingstijdstip voor terrassen gelijk wordt gesteld aan het sluitingsuur van het horecabedrijf (dus tot 02.00 uur normaal en tot 03.00 uur indien er verlenging van het sluitingsuur geldt)
  4. ondernemers mogelijkheden krijgen om tijdelijk hun terras te vergroten, om zo gedurende de 1,5 meter economie iets meer gasten te kunnen bedienen. Uitgangspunt hierbij is dat de capaciteit qua aantal stoelen niet wordt vergroot, maar hetzelfde aantal stoelen zal worden gehandhaafd
  5. het sluitingsuur voor de stille horeca gelijk wordt gesteld met de overige horeca. Het terras mag ook tot sluitingstijd open zijn
  6. het pensions en horecavoorzieningen op campings ook is toegestaan andere dan eigen gasten te bedienen
  7. bestemde groepsaccommodaties op eigen terrein en grenzend aan de accommodatie tenten mogen plaatsen waarin gasten binnen de geldende coronaregels kunnen overnachten. Het totale aantal aanwezige gasten mag het aantal bij normaal gebruik in de accommodatie aanwezige slaapplaatsen niet overschrijden
  8. detailhandel wordt toegestaan om aan de branche gerelateerde producten (aansluitend aan het bestaande assortiment van de winkel) te verkopen via een standplaats buiten, mits de coronaveilige doorstroming in de straat wordt gewaarborgd
  9. campinghouders met een exploitatievergunning voor een terras wordt toegestaan de aanwezige stoelen en tafels ruimer neer te zetten, zodat binnen de geldende coronaregels evenveel gasten als in 2019 een zitplaats kan worden geboden

De aanvrager dient voor de verruimingen het draagvlak van de omgeving aan te tonen. De mate van draagvlak bij omwonenden wordt in de afweging van aanvragen als toetsingskader meegenomen.