Tijdelijke beleidsregel verruimde regels vanwege corona

Dit item is verlopen op 09-09-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 09-07-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 juni 2020 een tijdelijke beleidsmaatregel vastgesteld waarin het gemeentelijke beleid op het gebied van groepsaccommodaties, kamperen bij de boer en het innemen van standplaatsen wordt verruimd. Het college neemt deze maatregel vanwege de beperkingen die de Terschellinger economie ondervindt door de landelijke coronamaatregelen.

Gelet op de spoedeisendheid en de motie die op 27 mei door de gemeenteraad is aangenomen, gaat de beleidsregel op 2 juli 2020 in en wordt ter inzage gelegd. Een ieder kan van 10 juli t/m 20 augustus 2020 een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Terschelling, Postbus 10, 8880 AA West-Terschelling.

De beleidsregel houdt kortgezegd in dat:

  1. het kampeerseizoen van het kamperen bij de boer verlengd wordt  t/m 3 januari 2021. Het plaatsen van caravans en campers is niet toegestaan.
  2. bestemde groepsaccommodaties t/m 3 januari 2021 op eigen terrein en grenzend aan de accommodatie tenten mogen plaatsen waarin gasten binnen de geldende coronaregels kunnen overnachten. Het totale aantal aanwezige gasten mag het aantal bij normaal gebruik in de accommodatie aanwezige slaapplaatsen niet overschrijden.
  3. detailhandel t/m 3 januari 2021 wordt toegestaan om aan de branche gerelateerde producten (aansluitend aan het bestaande assortiment van de winkel) te verkopen via een standplaats buiten, mits de coronaveilige doorstroming in de straat wordt gewaarborgd.