Tijdelijke beleidsregel winterterrassen

Dit item is verlopen op 19-01-2021.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 19-11-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

De burgemeester heeft op 12 november 2020 een tijdelijke beleidsmaatregel vastgesteld waarin het gemeentelijke beleid voor het innemen van winterterrassen wordt verruimd. De burgemeester neemt deze maatregel vanwege de beperkingen die de Terschellinger economie ondervindt van de landelijke corona maatregelen. Extra ruimte zorgt ook voor extra veiligheid.

Gelet op de spoedeisendheid en de motie die op 27 mei door de gemeenteraad is aangenomen, gaat de beleidsregel op 20 november 2020 in en ligt van 19 november t/m 31 december 2020 ter inzage. Gedurende die periode kan een ieder een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Terschelling, Postbus 10, 8880 AA West-Terschelling.

De beleidsregel houdt kortgezegd in dat:

•             Winterterrassen zijn toegestaan voor alle type horecabedrijven.

•             Ook aan de voorzijde van een terras (snel te verwijderen, goed verankerde, geheel of deels transparante) windschermen mogen worden geplaatst.

•             De ondernemer verantwoordelijk is voor draagvlak bij omwonenden.