Uitschrijving BRP

Dit item is verlopen op 01-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 01-11-2018
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Op grond van artikel 3:41, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht maken wij bekend dat meneer J. Jonas en meneer K. Berényi uit de Basisregistratie Personen (BRP) zijn uitgeschreven met onbekende bestemming met ingang van 3 oktober 2018. De stukken omtrent deze uitschrijving liggen zes weken ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Terschelling.