Uitschrijving BRP

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 01-10-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Uit adresonderzoek is gebleken dat N.M.A. Jansen niet heeft voldaan aan de verplichting om verhuisaangifte of aangifte van emigratie te doen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht maakt het college van burgemeester en wethouders het besluit bekend dat  N.M.A. Jansen (geboren 28 augustus 1995) uit de Basisregistratie Personen (BRP) is uitgeschreven met onbekende bestemming op 3 september 2020. Dit heeft vaak verstrekkende gevolgen. Het is niet meer mogelijk een  paspoort, rijbewijs of uittreksel uit de BRP te krijgen. Huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of een andere vorm van uitkering worden stopgezet.

De stukken omtrent deze uitschrijving liggen zes weken ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Terschelling. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.