Uitschrijving uit de BRP

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 11-06-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Op grond van artikel 3:41, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht maken wij bekend dat M. Thies-Noorlander uit de Basisregistratie Personen (BRP) is uitgeschreven met onbekende bestemming met ingang van 15 maart 2020. De stukken omtrent deze uitschrijving liggen zes weken ter inzage bij de publieksbalie.