Vergunning voor het houden van een kermis

Dit item is verlopen op 10-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 10-10-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Aan de heer D. van Griensven, namens Stichting Kermispromotie, is vergunning verleend voor het houden van de kermis van 18 t/m 27 oktober 2019 (verzonden op 2 oktober 2019).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.