Verklaring van geen bedenkingen bouwplan 3 woningen aan de Lutineweg (KLu terrein)

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 24-12-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Het college van burgemeester en wethouders maakt het volgende bekend.

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is bepaald dat als een aanvraag om een omgevingsvergunning in strijd is met het bestemmingsplan, het college van burgemeester en wethouders daaraan alleen medewerking kan verlenen als de gemeenteraad een zogenaamde “Verklaring van geen bedenkingen” heeft afgegeven.

De gemeenteraad kan categorieën van gevallen aanwijzen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van de raad niet vereist is. In de vergadering van 16 december 2020 heeft de gemeenteraad besloten dat geen verklaring van geen bedenkingen hoeft te worden aangevraagd voor zover een aanvraag omgevingsvergunning, voor drie woningen op het KLu terrein aan de Lutineweg, in overeenstemming is met het bouwplan

ONTWIKKELING KLU- TERREIN / LUTINEWEG-CORNELIS DOUWESSTRAAT, WEST-TERSCHELLING d.d. 16/9/2020.

Het besluit treedt in werking op de dag nadat het besluit is bekendgemaakt. Er staat geen bezwaar en beroep open tegen dit besluit.