Verlenging beslistermijn Koksbosweg 1 te Formerum

Dit item is verlopen op 01-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 30-10-2018
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 9 september 2018, Koksbosweg 1 te Formerum, wijziging op reeds verleende vergunning, kenmerk 2018-FUMO-0029498. Het besluit moet uiterlijk op 16 december 2018 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.