Verlenging beslistermijn melding milieu

Dit item is verlopen op 06-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 06-02-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 29 november 2019, Nieuwe Dijk 32 te West-Terschelling, omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen - verlenging beslistermijn, kenmerk 2019-FUMO-0036640. Het besluit moet uiterlijk op 11 maart 2020 zijn genomen. Voor deze melding gelden algemene regels.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.