Verordening begraafplaatsen en beheersvisie oude begraafplaats

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 01-10-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

De raad is voornemens de beheersverordening begraafplaatsen 2020 en de beheersvisie voor de Gemeentelijke Begraafplaats aan de Schoolstraat vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om de nadere beleidsregels vast stellen.

Van 1 oktober t/m 12 november 2020 liggen de concept beheersverordening begraafplaatsen 2020, de concept beheersvisie voor de Gemeentelijke Begraafplaats aan de Schoolstraat en de bijbehorende stukken ter inzage op het gemeentehuis en zijn daarnaast ook te raadplegen via www.terschelling.nl bij ‘bekendmakingen’.

Wilt u reageren op deze conceptstukken, dan kunt u tijdens de periode van ter inzagelegging mondeling of schriftelijk een zienswijzen indienen. U kunt een brief sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling. Wilt u een mondelinge zienswijze indienen, dan kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 0562-446244. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt geadviseerd om minimaal twee weken voor het verlopen van de ter inzagetermijn een afspraak te maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze.