Verordening op de toekenning van het ereburgerschap in de gemeente Terschelling

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 28-07-2022
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Van 28 juli tot en met 25 augustus 2022 ligt de verordening op de toekenning van het ereburgerschap in de gemeente Terschelling vier weken ter inzage. U kunt ten aanzien van deze verordening een zienswijze indienen tot en met 25 augustus 2022. Uw reactie kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling. Wilt u mondeling uw zienswijze geven? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 0562-446244. Om uw mondelinge zienswijze binnen de inspraakperiode te kunnen geven, vragen wij u hiervoor tijdig een afspraak te maken.