Verordeningen en tarieventabellen 2019

Dit item is verlopen op 29-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 29-11-2018
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, maakt het college van burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 20 november 2018 heeft vastgesteld:

- de Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing 2019

- de Verordening op de heffing en invordering van Leges 2019

- de tarieventabel 2019 behorende bij de Verordening Leges 2019

- de tarieventabel 2019 behorende bij de Verordening Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2012

- de tarieventabel 2019 behorende bij de Verordening Lijkbezorgingrechten 2005

- de tarieventabel 2019 behorende bij de Verordening Havengeld 2013

- de tarieventabel 2019 behorende bij de Verordening Precario 2011

 

Bovengenoemde verordeningen en de daarbijbehorende tarieventabellen treden in werking op 1 januari 2019. Deze besluiten zijn opgenomen in het “register belastingverordeningen” en liggen in de inforuimte van het gemeentehuis ter inzage. De tarieventabellen en verordeningen die voor 2019 gelden kunt u ook terugvinden op de website. Verder kan een ieder op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift krijgen van deze besluiten.