Wegsleepregeling parkeerplaats Zwarteweg

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 28-10-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

In verband met de Berenloop 2021 wordt van 5 november 2021 t/m 7 november 2021 50 m² afgezet aan de Oostelijke zijde (zijde van de ambulancepost) op de parkeerplaats Zwarteweg te West-Terschelling ten behoeve van een op te bouwen SIGMA-tent. Ook de meest zuidelijke parkeerstrook (grenzend aan de begraafplaats) wordt dan afgezet.

Alle geparkeerde auto’s, aanhangwagens en andere voorwerpen op deze plekken moeten uiterlijk 4 november 2021 verwijderd zijn. Als er daarna nog auto’s staan, zullen deze worden weggesleept. De kosten voor het wegslepen zijn voor rekening van de eigenaar.