Weigering omgevingsvergunning Boddelenweg 5 te Hoorn

Dit item is verlopen op 19-01-2021.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 19-11-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een manege met logiesverblijven op het perceel plaatselijk bekend Boddelenweg 5 te Hoorn. De voorgenomen weigering om vergunning te verlenen heeft 6 weken ter inzage gelegen. In die periode konden belanghebbenden een zienswijze indienen. Het college heeft de omgevingsvergunning nu definitief geweigerd omdat de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan, de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit en met de redelijke eisen van welstand.

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen de ontwerpweigering hebben ingediend, kunnen beroep bij de Rechtbank Noord-Nederland instellen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Raatjes van de FUMO, telefoonnummer 0566-750 300. Vermeldt u daarbij dan het registratienummer van het besluit: 2019-FUMO-0032674. Het weigeringsbesluit is op 13 november 2020 verzonden.