Wijziging huurprijsgrens en koopprijsgrens Huisvestingsverordening Terschelling 2019

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 24-12-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 december 2020 besloten om de in de Huisvestingsverordening Terschelling 2019 opgenomen huur- en kooprijsgrenzen te wijzigen. De wijzigingen omvatten:

-           De verhoging van de huurprijsgrens naar € 955 en

-           De verhoging van de koopprijsgrens naar € 471.000.

De grenzen zijn aangepast aan de jaarlijkse prijsontwikkelingen.  

Het besluit treedt in werking op 1 januari 2021. De wijziging heeft tot gevolg dat met ingang van 1 januari 2021 voor het bewonen  van woonruimte met een huurprijs tot € 955 en een koopprijs tot € 471.000 een huisvestingsvergunning is vereist.

Tegen de wijzigingen staat geen bezwaar of beroep open.