Wijziging koopprijsgrens Huisvestingsverordening

Dit item is verlopen op 29-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 29-11-2018
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

De gemeenteraad heeft op 20 november 2018 besloten om de Huisvestingsverordening Terschelling 2015 te wijzigen. De wijziging bestaat uit een verhoging van de koopprijsgrens naar € 421.000,-. De verhoging is een gevolg van de jaarlijkse indexatie aan de prijsontwikkeling voor bestaande koopwoningen in Nederland. 

Het raadsbesluit treedt in werking op 1 januari 2019. De wijziging betekent dat voor het bewonen van woonruimte met een koopprijs tot € 421.000,- een huisvestingsvergunning is vereist. Tegen het wijzigen van de verordening staat geen bezwaar of beroep open.