Wijzigingen Huisvestingsverordening Terschelling 2019

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 28-10-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

De gemeenteraad heeft op 13 oktober 2021 besloten om wijzigingen aan te brengen in de Huisvestingsverordening Terschelling 2019, versie 7 april 2021, en de toelichting bij de verordening. De wijzigingen zijn bedoeld om de effectiviteit van de verordening te vergroten en de werking te verduidelijken. De wijzigingen omvatten het volgende: 

- Verhoging van de huurprijsgrens naar € 1.250

- Verhoging van de koopprijsgrens naar € 600.000.

Deze wijzigingen hebben tot gevolg dat voor het bewonen van woonruimte met een huurprijs tot € 1.250 en een koopprijs tot € 600.000 een huisvestingsvergunning is vereist.

- Jaarlijkse indexatie van de koopprijsgrens op basis van de recentste CBS gegevens

- Alleen de woningcorporatie en marktpartijen beroepsmatig werkzaam in de volkshuisvesting moeten hun aanbod van woonruimte bekendmaken.

- Het onttrokken houden van woonruimte, samengevoegd houden, omgezet houden (van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte) en in verbouwde staat tot twee of meer woonruimten houden (splitsen van woonruimte) is vergunningplichtig.

- Het is mogelijk om een onttrekkingsvergunning te verlenen met als voorwaarde het elders realiseren van vervangende gelijkwaardige woonruimte.

- De toelichting bij de verordening is aan deze wijzigingen aangepast.

De wijzigingen treden in werking op de dag van elektronische bekendmaking. Deze bekendmaking heeft plaatsgevonden op 26 oktober 2021.