Wijzigingsverordening Leges 2019 en Normkostenregeling Bouwleges

Dit item is verlopen op 14-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 14-11-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, maakt het college van burgemeester en wethouders bekend dat zij op 24 september 2019 heeft vastgesteld:

- de regeling voor het bepalen van de bouwkosten ten behoeve van de leges bij een aanvraag omgevingsvergunning, genaamd “normkostenregeling bouwleges gemeente Terschelling”

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, maakt het college van burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 29 oktober 2019 heeft vastgesteld:

- verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van Leges 2019

Deze wijziging op de verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van  de bekendmaking.

Deze besluiten zijn opgenomen in het “register belastingverordeningen” en liggen in de inforuimte van het gemeentehuis ter inzage. De tarieventabellen en verordeningen die voor 2019 gelden.

Voor het overige kan een ieder op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift krijgen van deze besluiten.