Besluitenlijst van de vergadeing van 21 april 2020