Besluitenlijst van de vergadering 18 december 2018