Besluitenlijst van de vergadering van 1 oktober 2019