Besluitenlijst van de vergadering van 1 september 2020