Besluitenlijst van de vergadering van 10 december 2019