Besluitenlijst van de vergadering van 10 maart 2020