Besluitenlijst van de vergadering van 10 november 2020