Besluitenlijst van de vergadering van 11 augustus 2020