Besluitenlijst van de vergadering van 11 december 2018