Besluitenlijst van de vergadering van 11 juni 2019