Besluitenlijst van de vergadering van 12 april 2022