Besluitenlijst van de vergadering van 12 februari 2019