Besluitenlijst van de vergadering van 12 juli 2022