Besluitenlijst van de vergadering van 12 maart 2019