Besluitenlijst van de vergadering van 12 november 2020