Besluitenlijst van de vergadering van 14 december 2021