Besluitenlijst van de vergadering van 14 januari 2020