Besluitenlijst van de vergadering van 14 juni 2022