Besluitenlijst van de vergadering van 15 januari 2019