Besluitenlijst van de vergadering van 15 oktober 2019