Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2020