Besluitenlijst van de vergadering van 17 december 2019