Besluitenlijst van de vergadering van 17 maart 2020