Besluitenlijst van de vergadering van 18 augustus 2020