Besluitenlijst van de vergadering van 18 december 2019