Besluitenlijst van de vergadering van 19 april 2022