Besluitenlijst van de vergadering van 19 februari 2019