Besluitenlijst van de vergadering van 19 januari 2021